INFENTURE BI PLATFORM

Infent heeft onder de naam Infenture een innovatief BI platform ontwikkeld

Infent

Specialist in het transformeren van data naar informatie

PROFIEL

Infent is opgericht in 2010 en heeft binnen de zorgmarkt inmiddels een leidende rol op het gebied van oplossingen voor stuurinformatie, budgettering, forecasting en zelforganisatie.

Onze combinatie van focus op de zorg, hoogopgeleide professionals innovatiekracht maken van ons een volwaardig ICT-partner voor zorginstellingen. Onze medewerkers zijn allen meerdere jaren werkzaam binnen de zorg en beschikken dan ook over een uitgebreid pallet van zorgexpertise. Ook voor organisaties buiten de zorg kunnen wij van waarde zijn op basis van onze ruime expertise van Business Intelligence en het ontwikkelen van webapplicaties.

Onze visie is dat wij met de ontwikkeling van slimme innovatieve IT-oplossingen zorgorganisaties helpen bij het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn dan ook leidend voor de oplossingen die wij ontwikkelen. Het partnerschap met onze klanten en onze zorgexpertise zijn hierin een belangrijke succesfactor.

EXPERTISE

Zorgmarkt

Applicaties

Tools & Techniek

Een uiteenzetting van onze expertise binnen de zorgmarkt:

 • Ziekenhuizen
 • Revalidatie 
 • Gehandicaptenzorg 
 • Geestelijke gezondheidzorg 
 • Jeugdzorg 
 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
 • Justitie 

EXPERTISE

Oplossingen

Wij staan voor u klaar

Inzicht

Inzicht

Business Intelligence is cruciaal om daadwerkelijk Performance Management te kunnen realiseren. Hierbij dienen uw zorgmanagers in één oogopslag zicht te hebben in de Kritische Prestatie Indicatoren.

Infenture Insight 

Insight is voor zorginstellingen ontwikkeld en geeft het benodigde inzicht in de relevante KPI’s. Door integratie met analytics-services is uw manager optimaal in staat om de juiste beslissingen te nemen. Infenture Insight sluit naadloos aan op Infenture InTouch waardoor uw BI-omgeving van A tot Z geborgd is.

Dashboard

Dashboard

Veel informatieoplossingen leunen op kostbare en/of zware platforms voor het presenteren van relevante informatie. Met Infenture InTouch krijgt u de beschikking over een gestroomlijnd informatieportaal waar alle kernelementen die noodzakelijk zijn voor een goede informatievoorziening samenkomen.

Infenture InTouch

Dit platformonafhankelijke product kan worden gestart via elke webbrowser en biedt de gebruiker een intuïtief inzicht in de kerncijfers die voor de specifieke rol van de gebruiker van belang zijn.

Begroting

Begroting

Begroot u via Excel en is het begrotingsmodel niet breed bekend? Bent u veel tijd bezig om centraal de begroting te consolideren? Met Infenture Budget werken uw medewerkers via het web of netwerk aan een centrale begroting.

Infenture Budget

Infenture Budget Met deze web applicatie kunt u begroten op basis van uw eigen begrotingssystematiek. De applicatie wordt tevens gekoppeld aan uw bronsystemen om zo bijvoorbeeld tarieven, referentiecijfers en de organisatiestructuur beschikbaar te hebben.

Prognose

Prognose

De jaarlijkse begroting geeft op het moment van opstellen een prognose voor het aankomende jaar. Infenture Forecast geeft de mogelijkheid om periodiek een prognose 12 maanden vooruit te maken. De organisatie blijft in control en kan snel reageren op veranderende omstandigheden.

Infenture Forecast

Periodiek, dit kan zijn per maand of per kwartaal, wordt op basis van de gerealiseerde productie en personele bezetting door Infenture Forecast een prognose 12 maanden vooruit gegeven. Op deze prognose kunnen eenvoudig correcties gedaan worden, wat leidt tot inzicht in kosten en opbrengsten en een vergelijking ten opzichte van gemaakte plannen.

Kwaliteit

Kwaliteit

Ieder jaar dienen zorginstellingen de kwaliteit van geleverde zorg te verantwoorden aan verschillende instituten. Om deze verantwoording, maar ook de interne signalering van kwaliteit, zo eenvoudig mogelijk te houden heeft Infent het product Infenture Enquire ontwikkeld.

Infenture Enquire

Infenture Enquire biedt de mogelijkheid om kwaliteitsindicatoren samen te stellen op basis van metadata met gegevens uit verschillende bronsystemen. Deze indicatoren kunnen over meerdere jaren gebruikt worden met minimale aanpassingen.

Masterdata

Masterdata

In grote organisaties zijn vaak verschillende systemen in gebruik die gebruik maken van dezelfde informatie. Denk hierbij aan klantdata, leveranciers- en productinformatie. Infenture Master is het systeem om deze gegevens centraal te administreren en biedt daarvoor ruime koppelingsmogelijkheden.

Infenture Master

Infenture Master is een laagdrempelige web gebaseerde oplossing waarmee uw belangrijkste gegevens centraal vastgelegd en beheerd worden. Door de ruime koppelmogelijkheden heeft u de oplossing in handen om voor eens en altijd al uw systemen up to date te houden met minimale inspanning.

Diensten

Wij staan voor u klaar

Business intelligence

Een slimme organisatie werkt aan prestatieverbetering gebaseerd op tijdige en juiste informatie. Up-to-date managementinformatie is cruciaal om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Wat is hierin de rol van een Data Warehouse?

Bij business intelligence en datawarehouses (DWH) wordt al snel gedacht aan complexe constructies en een forse investering in tijd en geld. Management is niet altijd bij voorbaat overtuigd van de toegevoegde waarde van deze forse investeringen. Deze kritische houding is terecht, want we kunnen nog steeds niet van tevoren uitrekenen wat een Business Intelligence-oplossing oplevert. Hoeveel is de verbeterde informatievoorziening waard in geld? Met welke gegevens kan daadwerkelijk beter worden gestuurd en grip worden gehouden op performance en kosten? Wij helpen u met het maken van de juiste keuzes.

Consultancy

Dat een goede informatievoorziening van groot belang is om te kunnen sturen, uw visie uit te voeren en het hoofd te bieden aan de bezuinigingsuitdagingen, hoeven wij u niet uit te leggen. Wij hebben jarenlange ervaring binnen de zorg en begrijpen uw situatie. Door slim te innoveren en door de nieuwste technologieën in te zetten realiseren wij samen met u de gewenste proces- en kwaliteitsverbeteringen.

BI expertise

Techniek moet impact hebben. Infent helpt u techniek echt te gaan gebruiken. Wij adviseren u met uw ICT-keuzes die passen bij uw strategie. Onze consultants zijn gefocust op oplossingen die uw zorg- en bedrijfsprocessen ondersteunen. Wij richten systemen in, implementeren deze en optimaliseren de omgeving.

PROJECT MANAGEMENT

Ons professionele projectmanagement stelt u in staat om uw project succesvol af te ronden, terwijl u zich kunt blijven concentreren op de kerntaak van uw zorginstelling.

Goed projectmanagement vraagt om:

 • Theoretische kennis.
 • Verstand van projectmethodieken, -definitie, omgevingsanalyse, risicoanalyse, planning en budgettering
 • Kennis van zorgprocessen
 • Kwalitatief leiderschap

Onze projectmanagers voldoen aan alle bovenstaande eisen. Zij zijn hoog opgeleid en ervaren, maar zijn vooral succesvol en inspirerend door hun bevlogenheid. Daarnaast is er blijvende aandacht voor innovatie. Nieuwe kennis verrijkt opgedane ervaring.

Cloud services

Clouddiensten zijn ‘any time, any place’ beschikbaar op ‘any device’. De vraag naar clouddiensten groeit zeer snel. Wij hebben hier vroegtijdig op ingespeeld door gedegen clouddiensten te ontwikkelen waarbij de veiligheid van de data is gewaarborgd. Onze cloudoplossingen zijn betaalbaar en zijn beschikbaar voor iedereen die aanvullende informatie nodig heeft om zijn werk beter te kunnen doen. In de cloud kunt u eenvoudig analyses maken, rapporten uitdraaien en dashboards aanmaken waardoor beslissingen vanuit de business worden vereenvoudigd door een webapplicatie. Wij hebben zowel een volledige BI-oplossing als een begrotingsapplicatie vanuit de cloud beschikbaar:

Training

Training: standaard of op maat. Op basis van onze ervaring met Business Intelligence binnen de zorg hebben wij voor de meest gebruikte technieken een aantal standaardopleidingen en -trainingen ontwikkeld. Naast deze standaardtrainingen kunnen wij u van dienst zijn met een maatwerktraining die volledig aansluit bij de uitdagingen waar uw organisatie mee te maken heeft.

 • Basis- en gevorderde-opleiding Microsoft Business Intelligence
 • SharePoint, Reporting Services, Analysis services, Excel Services, Performance Point, Power BI
 • Definiëren van informatievoorziening op basis van meetbare KPI's. Definiëren Scorecards & Dashboards
 • Geavanceerd rapporteren en analyseren met Microsoft Powerpivot
 • Professioneel rapporteren met Microsoft Excel & Excel services
 • Scorecards & dashboards bouwen met Microsoft SharePoint

Cloud platform

Totaal ontzorgd met de beste performance

Ontzorging

Infenture Cloud Platform

Met het Infenture Cloud platform maakt u de stap naar onafhankelijkheid van technische beperkingen en tijdrovend beheer. Door ons partnerschap met de ISO-gecertificeerde hostingservice Xixo heeft u altijd en overal toegang tot uw data, staat deze binnen scherp beveiligde datacentra in Ede, en verlaat deze op geen enkel moment de EU.

Ontzorging

Updates, back-ups, technisch beheer, beveiliging en softwarelicenties. Alle technische zaken worden volledig voor u verzorgd.

Veiligheid

Veiligheid

Uw data staat gegarandeerd veilig. Toegang tot de applicaties vindt plaats via multifactor-authenticatie (MFA).

Compliance

Compliance

Uw gegevens staan binnen Nederlandse datacentra. Infent houdt doorlopend rekening met Nederlandse en Europese regelgeving omtrent privacy en databeveiliging.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Uw data is op elk moment beschikbaar, vanaf elke locatie.

Performance

Performance

Onze performance-geoptimaliseerde hardware zorgt voor een nóg soepelere gebruikerservaring en een ononderbroken verbinding.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid

Flexibele rekenkracht en opslag zorgen dat uw platform meegroeit met uw informatiebehoefte. Zo kunt u op elk moment uw applicatielandschap uitbreiden, en uw applicaties openstellen voor meer gebruikers.

Kwaliteit

ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510

ISO certificering 9001

ISO certificering 9001

TÜV Nederland heeft het Infent Management Systeem (IMS) beoordeeld én gecertificeerd. Met de certificatie van het IMS toont Infent aan dat de inrichting van haar werkprocessen voldoet aan de normen ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510.

De normen onderschrijven dat structurele PDCA-cycli binnen het IMS het lerend vermogen van Infent aandrijven. Dit stelt Infent in staat haar BI-oplossingen en dienstverlening blijvend mee te laten bewegen met de dynamische behoeften en eisen van haar zorgklanten; zowel op het gebied van kwaliteit als informatieveiligheid.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement, die het best samen te vatten is: ‘Zeg wat je doet, doe wat je zegt én bewijs het’. Vanuit de gecertificeerde procesaanpak van het IMS stelt Infent de wens van haar partners/klanten centraal. Vervolgens toets Infent deze wens aan haar best practices. Periodiek vraagt Infent hiertoe elke klant haar oplossingen en diensten te beoordelen en ook intern evalueert zij haar werkprocessen en resultaten. De verbeterpunten en best practices die hier uit volgen, worden gebruikt om de BI-oplossingen en IMS-werkwijze verder te optimaliseren. Zo wordt geborgd dat Infent ook in de toekomst haar klanten het best van dienst kan zijn.

ISO certificering 27001

ISO certificering 27001

TÜV Nederland heeft het Infent Management Systeem (IMS) beoordeeld én gecertificeerd. Met de certificatie van het IMS toont Infent aan dat de inrichting van haar werkprocessen voldoet aan de normen ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510.

De normen onderschrijven dat structurele PDCA-cycli binnen het IMS het lerend vermogen van Infent aandrijven. Dit stelt Infent in staat haar BI-oplossingen en dienstverlening blijvend mee te laten bewegen met de dynamische behoeften en eisen van haar zorgklanten; zowel op het gebied van kwaliteit als informatieveiligheid.

ISO 27001

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Infent is zich er van bewust dat met elke opdracht die ze krijgt, haar klant een groot blijk van vertrouwen geeft. Evenwel, voor Infent is de borging van de informatieveiligheid vooral een resultaat dat voortkomt uit de samenwerking tussen de klant en Infent. Om elkaars verwachtingen omtrent de informatieveiligheid inzichtelijk te maken én tot eenduidige afspraken te kunnen komen, heeft Infent de werkprocessen van het IMS geconformeerd aan de ISO-27001. Middels structurele risicoanalyses evalueert Infent periodiek of het huidige informatiebeveiligingsbeleid volstaat en scherpt deze aan waar nodig. Indien de gewijzigde beheersmaatregelen consequenties hebben voor uw organisatie, bespreekt Infent dit altijd vooraf met de klant en past deze op uw verzoek aan op uw situatie. Zo staat Infent borg voor de informatieveiligheid van uw gegevens … vanaf de ontwikkeling, tijdens de implementatie en gedurende het beheer.

NEN certificering 7510

NEN certificering 7510

TÜV Nederland heeft het Infent Management Systeem (IMS) beoordeeld én gecertificeerd. Met de certificatie van het IMS toont Infent aan dat de inrichting van haar werkprocessen voldoet aan de normen ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510.

De normen onderschrijven dat structurele PDCA-cycli binnen het IMS het lerend vermogen van Infent aandrijven. Dit stelt Infent in staat haar BI-oplossingen en dienstverlening blijvend mee te laten bewegen met de dynamische behoeften en eisen van haar zorgklanten; zowel op het gebied van kwaliteit als informatieveiligheid.

NEN 7510

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm die gebaseerd is op de ISO 27001 en toegespitst is op Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.
Voor Infent is het dan ook niet meer dan logisch dat Infent haar werkprocessen tevens heeft inricht naar de NEN 7510 norm. Enerzijds omdat Infent vanuit het kwaliteitsperspectief de klant centraal stelt; het merendeel van de klanten conformeert de eigen werkprocessen eveneens aan de NEN 7510 norm. Anderzijds vanuit het perspectief van de informatieveiligheid waarin Infent de klant als samenwerkingspartner ziet; als Verwerker beschouwt Infent zich tevens als onderdeel van de werkprocessen binnen de klantorganisatie.

Nieuws

Infent NIEUWSBERICHTEN

Reade kiest Infent als BI partner

Reade Revalidatie biedt en ontwikkelt hoogwaardige, medisch specialistische revalidatie. In Amsterdam en omstreken zetten meer dan 500 professionals zich in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Reade Revalidatie ...

Business Intelligence voor Severinus

Zorgorganisatie Severinus is gevestigd in het Brabantse Veldhoven en omgeving. Haar zorg is primair gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij biedt Severinus haar cliënten en hun ...

Professionalisering BI Trajectum

Trajectum biedt specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Een gedeelte van haar cliënten heeft een forensische ...

CONTACT

Vult u onderstaande formulier in? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Contact formulier

Neem de rechts getoonde code over

3172

Contactinformatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via:

Infent B.V.

Einsteinbaan 16, 3439 NJ Nieuwegein E-mailadres: info@infent.nl Algemene telefoonnummer: 030 – 320 02 30 Servicedesk telefoonnummer: 030 – 320 03 60