Insight: Onze BI tool voor de zorg

Wij hebben specifiek voor de zorg een BI tool ontwikkeld onder de naam ‘Insight’. Deze tool bestaat uit een geavanceerd informatieportaal voor de presentatie van (stuur)informatie. Het informatieportaal biedt alle functionaliteit om de gebruikers op een eenvoudige manier te leiden naar de informatie tot op het laagste detailniveau. Het informatieportaal wordt gevoed vanuit een solide integratielaag op basis van onze BI zorgmodellen. Voor deze zorgmodellen hebben wij standaard koppelingen ontwikkeld naar de meest gebruikte zorgsystemen.

De BI tool Insight is:

 • Betaalbaar en Schaalbaar Oplossing voor organisaties van 10 tot 5000+ gebruikers.
 • Laagdrempelig, maar wel met de vereiste diepgang. Voor organisaties die een oplossing zoeken voor zowel Raad van Bestuur, Planning & Control, Locatie managers, analisten, etc.
 • Een strategische tool voor organisaties die op zoek zijn naar een tool (KPI’s, Forecast, Wat als- analyse) ter ondersteuning bij de uitvoering van de visie en het beleid.

Informatieportaal

Scorecard.pngHet informatieportaal van de BI-Tool Insight heeft een logische opbouw. Het startscherm bestaat uit een dashboard waarop een totaaloverzicht wordt geboden in de vorm van KPI’s. Deze KPI’s leiden de gebruiker naar de plek die aandacht behoeft door middel van signalering en geven de mogelijkheid om af te dalen tot het laagste detailniveau. Uiteraard bepaalt u zelf hoe en welke KPI’s en detailinformatie worden gepresenteerd (meters, trends, grafieken, scorecard, etc.). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een uitgebreide set KPI’s en rapportages die wij standaard bij onze BI Tool aanbieden. 

Belangrijke functionaliteit van het informatieportaal is:

 • (Management)informatie op alle niveaus
 • Eenvoudige Selfservice BI door middel van eigen dashboards en rapportages
 • Rolafhankelijke inrichting (content past zich aan de gebruiker aan)
 • Gebruiker autorisatie (wie mag welke data zien)

BI Zorgmodellen

Wij hebben voor de verschillende sectoren binnen de zorg specifieke BI modellen ontwikkeld. Deze modellen zijn een bundeling van alle kennis en ervaring wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De modellen bevatten een geïntegreerde set objecten (cliënt, patiënt, medewerker, periode, etc.), kenmerken en meetwaarden die relevant zijn voor elke zorginstelling. Een groot voordeel van deze modellen is dat wij hiermee in staat zijn om onze BI tool met een korte doorlooptijd te implementeren. 

Enkele modellen die wij aanbieden zijn:

 • Financieel
 • HRM
 • Verzuim
 • AWBZ productie
 • WMO productie
 • Kwaliteit (indicatoren)
 • DOT/DBC productie (revalidatie)
 • Decubitus

Deze modellen kunnen worden gekoppeld waardoor één geheel ontstaat. Hierdoor kan informatie uit verschillende modellen worden gecombineerd, waardoor nieuwe inzichten worden verkregen. Uiteraard kunnen de modellen ook los of gefaseerd worden geïmplementeerd.